اخبار جدید کشتی آزاد

قاسم‌پور: در وزن جدید به خواسته‌ام رسیدم تا ذره‌ای از زحماتم جبران شود

قاسم‌پور: در وزن جدید به خواسته‌ام رسیدم تا ذره‌ای از زحماتم جبران شود