دبیرکل فدراسیون فوتبال: فعالیت مدارس فوتبال پیش از دریافت مجوز قانونی آغاز نشود

دبیرکل فدراسیون فوتبال: فعالیت مدارس فوتبال پیش از دریافت مجوز قانونی آغاز نشود

AFC در انتظار چراغ سبز فیفا ؛ سرنوشت بازی های انتخابی جام جهانی مشخص خواهد شد

AFC در انتظار چراغ سبز فیفا ؛ سرنوشت بازی های انتخابی جام جهانی مشخص خواهد شد