اخبار برگزیده , اخبار جدید پزشکی

هزینه بستری بیماران کرونا برای بیمه سلامت چقدر تمام شده است؟