اخبار برگزیده

وضعیت ذخایر خون کشور در بحران کرونا / لزوم مدیریت مصرف خون در بیمارستان‌ها