رپورتاژ آگهی

میثم شکری ساز کیست و نبوغ مدیریت را چطور آموخت؟