سرقت ده‌ها سلاح اتوماتیک در فلسطین اشغالی - اخبار جدید