۴۱ درصد فوتی های کرونا در تهران بالای ۶۰ سال بوده اند - اخبار جدید