سید حسن خمینی: امام جوانانه فکر می‌کرد؛ امام با ارزش‌های جوانان همدلی کرد - اخبار جدید