رئالیتی شو جدید فیلیمو در راه است/ چهره سرشانس به کلوپ فرار می آید - اخبار جدید