عکس | عربستانی‌ها با گل به استقبال فولاد رفتند - اخبار جدید