جزییات جدید از طرح عربستان برای کودتا در اردن - اخبار جدید