تولید «دست‌انداز» ادامه دارد/ وقفه چندساله در ساخت طنز آیتمی - اخبار جدید