ابروانت برقی جنرال موتورز؛ غول پیکر زیبا - اخبار جدید