عکس | این استادیوم در شأن فوتبال نیست | زمین میزبان پرسپولیس فاجعه‌ است! - اخبار جدید