ششم اکتبر به عنوان روز تنوع زمینی نام‌گذاری می‌شود/ ایران کشوری منحصر به فرد در تنوع زیستی - اخبار جدید