پاتروشف: آمریکا سلاح‌ بیولوژیک تولید می ‌کند - اخبار جدید