هزینه ارزیابی خسارت برای بیمه شخص ثالث ابلاغ شد - اخبار جدید