محمد شیری بازیگر سریال برره کرونا گرفت / برایش دعا کنید + عکس - اخبار جدید