انتشار جزئیات آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات سازمان اموال تملیکی - اخبار جدید