پکن: حادثه نطنز را به شدت محکوم می‌ کنیم - اخبار جدید