استخدام قصاب مرغ و گوشت آقا در شرکت صنایع غذایی 202 در البرز - اخبار جدید