پس از سه ماه، مسجدسلیمان رنگ پیروزی را دید؛/ جشن نفتی‌ها برای اولین برد با فکری (عکس) - اخبار جدید