دعای روز دهم ماه رمضان/ حد توکل در حدیث نبوی - اخبار جدید