مقاومت خواستار حضور گسترده فلسطینیان در مسجد الاقصی در ۲۸ ماه رمضان شد - اخبار جدید