رپورتاژ آگهی

آیا بلد و نشان جای اپلیکیشن waze را پر کردند یا خیر؟!