قطعی فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام احتمالا به دلیل یک خطای فردی است