نامه فدراسیون فوتبال به فیفا افشا شد | تعهد به حضور بانوان در تمام بازیها

نامه فدراسیون فوتبال به فیفا افشا شد | تعهد به حضور بانوان در تمام بازیها

نامه فدراسیون فوتبال به فیفا در سال 2020 که در آن تعهد داده تمام بازی های فوتبال ایران اعم از لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و بازی های ملی با حضور بانوان برگزار خواهد شد.

نامه فدراسیون فوتبال به فیفا در سال 2020 که در آن تعهد داده تمام بازی های فوتبال ایران اعم از لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و بازی های ملی با حضور بانوان برگزار خواهد شد.

e1557278-3ab1-4c23-bd9d-8b2c3722d1f2

امتیاز دهید post
جستجوگر : اخبار جدید      منبع : 55 آنلاین