آراد برندینگ

میلیاردر 20 ساله لقبی بود که به من هدیه داده شد