در بین بازداشتی‌های حوادث اخیر تهران، 400 نفر به 2 تا 10 سال حبس محکوم شدند

top