وام ۴۰۵ میلیون تومانی برای زلزله زدگان خوی
versland