اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

وزیر ارتباطات: در مورد ممنوعیت واردات آیفون، عدم شفافیت وجود دارد