اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

اینترنت طبقاتی، این بار برای توریست‌ها‌/ گردشگرها سیم‌کارت بدون فیلتر می‌گیرند