اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

درخواست وزیر ارتباطات برای رفع فیلتر برخی پلتفرم ها