اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

مشکلات اقتصادی و ادبیات غلط دینی دلایل دین‌گریزی مردم هستند