اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

وام نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان شد