اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش مجدد حقوق کارگران به دلیل تورم بالا در سال ۱۴۰۲