اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

قیمت مسکن در 17 سال گذشته در تهران 52 برابر شده است!