اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

اظهارات مهم معاون رئیس جمهور درباره تصمیم دولت برای قیمت بنزین و آرد