اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

شرکتِ ایلان ماسک مجوز کاشت تراشه در مغز انسان را گرفت!