اخبار برگزیده , اخبار جدید بین الملل

اردوغان ۵ سال دیگر رئیس جمهور ترکیه شد