اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

حذف دلار با راه اندازی میر کارت مشترک روسیه و ایران