اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

فیروز نادری، دانشمند ایرانی درگذشت