عراق ۲.۷۶ میلیارد دلار به ایران پرداخت می‌کند

top