اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

علی آبادی وزیر صنعت،معدن و تجارت شد