اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

وزیر صمت: وارادت یکی از ابزارهای مدیریت و کنترل بازار است