اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

افزایش ۱۰۰ درصدی سرعت اینترنت همراه و ۳۳ درصدی اینترنت ثابت