اخبار برگزیده , اخبار جدید بین الملل

یک روز بعد از شورش در روسیه/ پوتین بر پایبندی به اهداف جنگ اوکراین تاکید کرد