اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

فرزندان بازنشستگان که در ۴ سال اخیر ازدواج کرده‌اند، مشمول دریافت وام ازدواج می‌شوند