اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

ترافیک بلو اسکای پس از محدودیت خواندن در توییتر رکورد زد