اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

چه کسانی از گردش مالی ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی فیلترینگ سود می برند؟!